युएईमा ओभर टाइम गणनाको नयाँ नियम, अब यसरी पाइन्छ ओभरटाइम

रेडियो दर्पण संवाददाता

काठमाडौं ।

दुबईमा काम गर्दैहुनुहुन्छ र ओभरटाइममा काम गर्न भनिएको छ भने अब नयाँ श्रम कानूनका आधारमा तपाईको ओभरटाइम यसरी गणना गरिनेछ ।

श्रम सम्बन्धको नियमनमा २०२१ को संघीय डिक्री–कानून नम्बर ३३ यहि फेब्रुअरी २ तारिकदेखि लागू हुनेछ । नयाँ श्रम कानुनको धारा १९ मा ओभरटाइममा तलब कसरी गणना गरिनेछ भन्ने बारे विस्तृत नियमन गरिएको छ ।

यद्यपि, यो पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ निजी क्षेत्रका प्रत्येक कर्मचारीले ओभरटाइम तलब दाबी गर्न पाउदैनन । उदाहरणको लागी कानूनको धारा २० मा कामदारहरुको केहि छूट कोटाहरुको प्रावधान समावेश गरेको छ ।

रोजगारदाताले कामदारलाई दिनको दुई घण्टाभन्दा बढी ओभार टाइममा काम लगाउन पाउने छैन । यस आदेशको कार्यकारी नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया र सर्तहरू बमोजिम बाहेक कामदारले त्यस्तो घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैन । र यस्तो ओभर टाइम तीन हप्तामा १४४ घण्टाभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

यदि कामको परिस्थितिले कामदारलाई सामान्य कामको घण्टा भन्दा बढी घण्टा काममा लगाउन आवश्यक छ भने, यस्तो विस्तारित समय ओभरटाइम मानिने छ ।

जसको लागि कामदारलाई उसको कामको सामान्य घण्टाको लागि आधारभूत ज्याला र कम्तिमा २५ प्रतिशतको पूरक भुक्तानी गरिनेछ ।

कामको परिस्थितिले कामदारलाई राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेको बीचमा अतिरिक्त घण्टाको लागि काम गर्न आवश्यक भएमा कामदारलाई उसको कामको सामान्य घण्टाको लागि आधारभूत पारिश्रमिक र सो ज्यालाको कम्तिमा ५० प्रतिशतको थप तलब दिनु पर्ने छ । यो अनुच्छेद शिफ्टमा काम गर्ने कामदारहरूमा लागू हुने छैन ।

यदि कामको परिस्थितिले कामदारलाई रोजगार सम्झौता वा आन्तरिक कार्य नियमहरूमा तोकिएको विदा दिनमा काममा लगाउन परेमा उसलाई वैकल्पिक विदा दिनको रूपमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छ । वा उसको कामको सामान्य घण्टाको आधारभूत ज्याला दिइनेछ ।

साथै त्यो ज्यालाको कम्तिमा ५० प्रतिशतको थप हुनपर्ने छ । दैनिक कामदार बाहेक कामदारलाई लगातार दुई दिनभन्दा बढी विदा दिन पाइने छैन ।

यस डिक्री–कानूनको कार्यकारी नियमहरूले यहाँ उल्लेख गरिएको काम घण्टा सम्बन्धी प्रावधानहरूबाट छुट पाउन सकिने कामदारहरूको कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।